Badanie histolopatologiczne (wycinek skóry)

Pobieramy wycinki ze zmian skórnych do badania histolopatologicznego w przypadkach, w których diagnoza na podstawie wywiadu i badania klinicznego musi być uzupełniona o analizę histopatologiczną. Ekspertyzy oceniane są dla nas w Klinice Dermatologii w Warszawie oraz Poznaniu przez specjalistów dermatopatologii.

Wskazania

  • zmiany skórne wymagające potwierdzenia diagnozy badaniem histopatologicznym

Przeciwwskazania

  • brak

Przebieg badania

Lekarz specjalista dermatolog znieczula miejscowo okolicę, z której bezboleśnie pobierany jest wycinek. Dokonuje dezynfekcji skóry, a następnie pobiera fragment do badania. Zajmujemy się bezpiecznym transportem próbki do Warszawy lub Poznania. Czas oczekiwania na wynik wynosi od 4 do 8 tygodni.

Cennik PLN

  • 400-600