EKG

Badanie EKG jest procedurą diagnostyczną, używaną  w medycynie w celu rozpoznawania chorób serca. Urządzenie rejestruje napięcia elektryczne wytwarzane przez serce. Jest to badanie krótkie, nieinwazyjne, bezbolesne
i powszechne we współczesnej diagnostyce. Umożliwia rejestrację pracy serca
oraz wykrycie nieprawidłowości.

Badanie EKG polega na ocenie funkcji mięśnia sercowego. Jest podstawą diagnostyki takich chorób jak arytmia serca, niedokrwienie mięśnia sercowego, choroba wieńcowa i zawał.

Wskazania

  • bóle w klatce piersiowej,
  • duszności,
  • kołatanie serca,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • zaburzenia rytmu serca,
  • choroba niedokrwienia serca,
  • zapalenie mięśnia sercowego,
  • nabyte i wrodzone wady serca.

Badanie EKG profilaktycznie powinny przeprowadzić również osoby po 40 r. ż.

Przeciwwskazania

  • brak

Przebieg badania

Należy poinformować lekarza o przyjmowanych lekach oraz bezpośrednio przed badaniem unikać wysiłku fizycznego.

EKG serca przeprowadza się za pomocą elektrod, które przymocowuje się w określonych miejscach na skórze pacjenta – na klatce piersiowej i kończynach. Impulsy elektryczne związane z pracą serca, rejestrowane są w postaci wydruku.

Tego typu badanie może wykonać lekarz czy pielęgniarka natomiast z wynikiem badania, należy udać się do lekarza kardiologa w celu interpretacji.

Cennik PLN

  • badanie zawarte jest w cenie wizyty