Project Description

dr n. med. Agata Weryszko

specjalista kardiolog

W 2009 roku ukończyła wydział lekarski na Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie. Staż podyplomowy oraz 6-letnie kształcenie specjalizacyjne
z kardiologii odbyła  w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., gdzie pracuje obecnie na Oddziale Kardiologii.

W 2015r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych nadany przez Uniwestytet Medyczny w Poznaniu na podstawie rozprawy doktorskiej „Klasyfikacja lokalizacji dodatkowego połączenia przedsionkowo-komorowego na podstawie zapisu ekg oraz miejsca skutecznej ablacji”.

W 2017r. złożyła państwowy egzamin specjalizacyjny z kardiologii uzyskując tytuł specjalisty. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego odbyła wiele staży oraz certyfikowanych  kursów  z zakresu echokardiografii, programowania stymulatorów oraz defibrylatorów serca, a także badania elektrofizjologicznego i ablacji. Doświadczenie w prowadzeniu pacjentów w warunkach ambulatoryjnych oraz szpitalnych. Członek Sekcja Zaburzeń Rytmu Serca oraz Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W lipcu 2019r. otrzymała Nagrodę Hipokratesa w kategorii Kardiolog Roku
w Plebiscycie Gazety Lubuskiej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Cennik PLN

Konsultacja w gabinecie 250     |     Videokonsultacja 250     |     Konsultacja z USG 300
Holter ciśnieniowy RR   150     |     Holter EKG   150